Napravite svoj izvještaj o usklađenosti s EU Taksnomijom!
Naš digitalni alat će Vam pomoći razumjeti zahtjeve i izraditi izvještaje o usklađenosti s EU Taksonomijom i po SFDR-u
Treba li moja tvrtka izvještavati?
Odgovorite na naš upitnik i saznajte

Evercityev SaaS alat automatizira tehničku provjeru EU Taksonomije za:

Usklađenost
Pravovremena priprema izvještaja o usklađenosti s EU Taksonomijom, po NFRD-u/CSRD-u/SFDR-u za tvrtke, banke i upravitelje imovine
Održivo financiranje
Provjera prihvatljivosti za izdavanje zelenih obveznica po Standardu EU-a za Zelene Obveznice
Neto nula
Detaljna analitika za praćenje napretka na tranziciji ka postizanju nulte neto stope emisija
Dodana vrijednost
Za tvrtke i male i srednje poduzetnike
Za banke i upravitelje imovinom
Za savjetnike i revizore
Jednostavno izvještavanje o usklađenosti poslovanja (NFRD/CSRD), provjera kvalifikacije za izdavanje zelenih obveznica i analitika za praćenje napretka na tranziciji ka postizanju nulte neto stope emisija. Uštedite vrijeme i novac potrebno za razumijevanje EU Taksonomije i prikupljanje podataka.
 • Bolje poimanje EU Taksonomije kroz interaktivni vodič
 • Zajednički rad s kolegama i savjetnicima na izradi izvještaja
 • Izrada izvještaja o usklađenosti uz dobivanje detaljne analitike
 • Provjera djelatnosti temeljena na korporativnoj strukturi
Jednostavno izvještavanje o usklađenosti poslovanja (NFRD/CSRD), provjera kvalifikacije za izdavanje zelenih obveznica i analitika za praćenje napretka na tranziciji ka postizanju nulte neto stope emisija. Uštedite vrijeme i novac potrebno za prikupljanje podataka nužnih za izračun prihvatljivosti i usklađenosti svake tvrtke u Vašem portfelju.
 • Jednostavno prikupljanje podataka preko cijelog portfelja, uključujući i male i srednje poduzetnike i klijente izvan EU
 • Identifikacija puta za povećanje usklađenosti Vašeg portfelja na tranziciji ka postizanju nulte neto stope emisija
 • Ušteda vremena i novca na razvoju vlastitog sustava ili plaćanje savjetnika
Jednostavno izvještavanje o usklađenosti poslovanja, provjera kvalifikacije za izdavanje zelenih obveznica i analitika za praćenje napretka na tranziciji ka postizanju nulte neto stope emisija. Uštedite vrijeme i novac potrebno za prikupljanje podataka i komunikaciju s klijentima.
 • Smanjenje papirologije i jednostavnije prikupljanje podataka kroz sučelje prilagođeno korisnicima
 • Jednostavnija EU Taksonomija za klijente s redovito ažuriranim referencama na dokumente, pojmovnik i bazu znanja
 • Profit od pružanja usluga malim i srednjim poduzetnicima
Što je jedinstveno?
Sigurnost i upotrebljivost
 • Sigurna integracija s korporativnim sustavima podataka i jednostavno povezivanje preko API-a
 • Zajednički rad na provjeri i jednostavna komunkacija kroz komentare i obavijesti
 • Opsežna baza znanja, pojmovnik i popis dokumenata
Automatizacija
 • Automatski izračun usklađenosti s EU Taksonomijom temeljen na unesenim podacima tvrtke
 • Procjena fizičkog klimatski rizika za provjeru DNSH kriterija pomoću GIS tehnologija i satelitskih informacija
 • Moguća integracija s davateljima podataka treće strane
Više od usklađenosti poslovanja
 • Provjera kvalifikacije za izdavanje zelenih obveznica
 • Dodatni podaci za zeleni marketing i ekološko označavanje projekata i imovine usklađenih s Taksonomijom
 • Moguća provjera podataka od strane revizora/drugog mišljenja (SPO)
Primjeri
Identifikacija imovine kvalificirane za izdavanje zelenih obveznica za male i srednje poduzetnike u graditeljstvu
Priprema izvješća o usklađenosti s EU Taksonomijom za veliki broj proizvođača aluminija
Provjera portfelja europske imovine srednje velikog upravitelja imovine
Provjera EU Taksonomije integrirane tvrtke koja se bavi proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora pomoću automatizirane procjene rizika koristeći se ESG kartama
Često postavljana pitanja
O EU Taksonomiji
Što je EU Taksonomija?
EU Taksonomija je klasifikacijski sustav koji definira koje gospodarske djelatnosti se mogu smatrati održivima, i pod kojim uvjetima. Glavni cilj Taksonomije je pomoći tvrtkama i investitorima pri donošenju odluka koje bi dovele do nisko-ugljične tranzicije i održivog razvoja.

Prema zakonodavstvu EU, počevši od 2022. godine, neki subjekti moraju objavljivati izvještaj o prihvatljivosti i usklađenosti svojih djelatnosti s EU Taksonomijom.
Koja je razlika između prihvatljivosti i usklađenosti?
Ako je gospodarska djelatnost vaše tvrtke opisana u delegiranim aktima EU Taksonomije, ona je prihvatljiva. Kako bi bila usklađena s EU Taksonomijom, djelatnost mora ispunjavati kriterije tehničke provjere:
 1. Znatno doprinijeti barem jednom od šest ciljeva zaštite okoliša (ublažavanje klimatskih promjena, prilagođavanje klimatskim promjenama, održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa, prijelaz na kružno gospodarstvo, sprečavanja i suzbijanje onečišćenja te zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava),
 2. Ne šteti bitno (DNSH) niti jednom okolišnom cilju,
 3. Provodi se u skladu s minimalnim zaštitnim mjerama.
Tko treba izvještavati?
Trenutno dvije vrste poslovnih subjekata trebaju izvještavati:
 1. Velike tvrtke koje kotiraju na uređenim tržištima ili koje imaju više od 500 zaposlenika (financijske i nefinancijske tvrtke) na koja se primjenjuje obveza objavljivanja nefinancijskog izvještaja po NFRD-u
 2. Sve financijske ustanove neovisno o veličini moraju izvještavati po SFDR-u
Opseg izvještavanja će se proširiti u 2023. godini kada CSRD zamijeni NFRD. Prijedlog direktive navodi uključivanje svih velikih tvrtki, kao i male i srednje poduzetnike koji kotiraju na uređenim tržištima (MSP tek od 2026. godine).
Koji subjekti se smatraju velikim tvrtkama?
Prema definiciji, velike tvrtke ispunjavaju najmanje dva od sljedeća tri kriterija:
 1. Bilanca stanja > EUR 20 000 000
 2. Neto promet > EUR 40 000 000
 3. Prosječan broj zaposlenih > 250
Koji su rokovi?
Važno za znati je da bez obzira na vrstu subjekta, već od 2023. godine ćete morati izvještavati o svojim ključnim pokazateljima uspješnosti (KPU). No nemojte se brinuti - mi smo tu da Vam pomognemo da budete spremni na vrijeme!

Ne-financijski subjekti
NFRD/CSRD
2022: prihvatljivost i kvalitativni podaci
2023: usklađenost mjerena KPU

Financijske ustanove
NFRD/CSRD
 • 2022: prihvatljivost
 • 2023: prihvatljivost, izloženost prema središnjim bankama, središnjoj vlasti i subjektima koji nisu obvezni izvještavati po NFRD-u, kao i kvalitativni podaci
 • 2024: usklađenost KPU, osim knjige trgovanja te provizija i naknada za druge komercijalne usluge
 • 2025: DNSH procjena (ne šteti bitno) (nije obavezno)
 • 2026: knjiga trgovanja te provizije i naknade za druge komercijalne usluge
SFDR
 • 2023: usklađenost KPU na razini proizvoda

Upravitelji imovine, investicijski fondovi, osiguravajuća društva
NFRD/CSRD
2022: prihvatljivost
2023: prihvatljivost, izloženost prema središnjim bankama, središnjoj vlasti i subjektima koji nisu obvezni izvještavati po NFRD-u, kao i kvalitativni podaci
2024: usklađenost KPU
2025: DNSH procjena (ne šteti bitno) za izloženost prema trećim zemljama (nije obavezno)
Kako mogu koristiti EU Taksonomiju za zeleni marketing?
Provjera kriterija EU Taksonomije pomaže Vam identificirati projekte i imovinu koji su zaista zeleni te koje možete koristiti u promotivne svrhe bez straha od optužbi za greenwashing (manipulativni zeleni marketing). 

Dodatno, EU Taksonomiju također možete koristiti za promoviranje financijskih proizvoda pod programom EU Ecolabel: investitori mogu dobiti oznaku u slučaju ispunjavanja minimalnih zahtjeva zelenih investicija.
Kako je EU Taksonomija povezana s EU standardom zelenih obveznica?
Standard EU-a za zelene obveznice je dobrovoljni standard koji je uspostavila Europska komisija kao dio Akcijskog plana o financiranju održivog rasta. Ključna značajka ovog standarda je da koristi od prihoda trebaju biti usklađene s EU Taksonomijom. Ne-europski subjekti također mogu izdavati obveznice pod EU GBS.

Tvrtke mogu koristiti EU Taksonomiju kako bi identificirale projekte i imovinu podobne za financiranje i refinanciranje pomoću obveznica pod Standardom EU-a za zelene obveznice.
Kako mogu koristiti EU Taksonomiju za prijelaz ka neto nuli?
EU Taksonomija je ključna značajka Europskog zelenog plana koji ima za cilj postići klimatsku neutralnost EU do 2050. Dogovorom je uspostavljen skup znanstveno dokazanih kriterija za zelenu tranziciju i stoga pomaže svim financijskim i nefinancijskim subjektima da daju prioritet svojim ulaganjima kako bi se postigla neto nula.
Što je važno za male i srednje poduzetnike?
Opustite se - mali i srednji poduzetnici (samo oni koji kotiraju) će postati obveznici tek u 2026. godini. No, to ne znači da je EU Taksonomija beskorisna za Vas!
Transparentnost o Vašoj usklađenosti otvara mogućnosti ka prikupljanju sredstava pod Standardom EU-a za zelene obveznice, kao i za zeleni marketing Vaših proizvoda.
O alatu
Što Evercity radi?
Evercity pruža SaaS alat koji automatizira tehničku provjeru EU Taksonomije za tvrtke, male i srednje poduzetnike, banke i upravitelje portfelja, stvara detaljnu analitiku i izvještaje o usklađenosti u pdf i excel formatima. 

Također može biti korišten zajedno s ostalim alatima povezanim sa upravljanjem portfelja, izdavanjem digitalne imovine te praćenjem i izvještavanjem.
Što klijenti dobijaju?
 • Nefinancijske tvrtke mogu provjeriti svoje djelatnosti u skladu sa značajnim doprinosom, DNSH (ne šteti bitno) procjenom i minimalnim zaštitnim mjerama, dobiti analitiku za tranziciju ka neto nuli i preuzeti izvještaje u pdf i excel formatu
 • Financijske ustanove  i upravitelji imovinom mogu dobiti detaljne informacije o prihvatljivost i usklađenosti njihovih klijenata i investitora u obliku kontrolnih ploča i excel proračunskih tablica
 • Savjetnici mogu koristiti alat da bi olakšali provjeru svojim klijentima, kao i pomogli pri identifikaciji hodograma na povećanju usklađenosti s EU Taksonomijom
Mogu li koristiti alat ako  nisam dovoljno upoznat s EU Taksonomijom?
Naravno! Alat je dizajniran na takav način da ga bilo tko bez prethodnog znanja o Taksonomiji može koristiti. Veći broj savjeta će Vam omogućiti da razumijete sve definicije, centar za pomoć će Vam pružiti pristup dokumentima citiranim u EU Taksonomiji, a naši članovi i partneri će biti sretni odgovoriti Vam na bilo kakva pitanja.
Kako će moji podaci biti pohranjeni?
Trenutno pohranjujemo sve podatke sigurno na našim serverima. Međutim, otvoreni smo za različite opcije na Vaš zahtjev kako bi unaprijedili sigurnost, poput integracije s Vašim sustavom ili čak pružanje alata kao whitelabel.
Da li je moguće koristiti našu Taksnomiju s drugim?
Da, moguće je. Razmatramo integraciju s drugim Taksonomijama, poput ASEAN Taksonomije za održivo financiranje, te smo otvoreni za bilo kakve prijedloge naših klijenata.
Da li mogu integrirati vlastitu Taksnomiju?
Možemo pružiti naš alat kao whitelabel za provjeru usporedno s Vašom vlastitom Taksonomijom. U slučaju da Vas zanima, molimo Vas da nam pišete na [email protected]
Vijesti
Budite u toku s našim novim verzijama, vijestima i događanjima
Prijavite se na naš newsletter
Slanjem obrasca prihvaćate naše Opće uvjete korištenja i Pravila privatnosti
Evercity u medijima
USLUGE
 • Upravljanje portfeljem
 • Izdavanje digitalne imovine
 • Praćenje i izvještavanje
O NAMA
 • Tvrtka
 • Tim
 • Savjetnici
KONTAKTIRAJTE NAS
[email protected]
Evercity UG (haftungsbeschränkt)
Neumannstraße 135
13189 Berlin, Germany